İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim Koşulları


 

AMAÇ VE KAPSAM

Meraklı Kaşifler Basım Yayın Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Harikalar Ofisi”) tarafından hazırlanan İşbu metin müşteriler (“Alıcı”) ile gerçekleşen sözleşme gereği, sunulan mal ve hizmetlerin teklif edildiği gibi tedarik edilememesi veyahut Alıcı ‘nın ileri süreceği kanuni sebepler doğrultusunda, firmamız nezdinde değerlendirmeye alınacak ürün iade ve değişim isteklerini konu almaktadır.

Ürün iade istekleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri çerçevesinde, aşağıda detaylandırılmış durum ve koşullar dahilinde değerlendirilmektedir.
 

GENEL

 • harikalarofisi.com.tr üzerinden oluşturacağınız siparişler için, hazırlanmış ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. 
 • Alıcı, mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen ayrıntıları kabul ederek oluşturduğu siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Ürün teslimatı sırasında masrafı olan kargo ücretleri Alıcı ‘ya aittir.
 • Satın alınan her bir ürün; 30 günlük yasal süreyi aşmamak suretiyle Alıcı ‘nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre içinde ürün teslimi gerçekleşmez ise, Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilecektir.
 • Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Harikalar Ofisi bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı ‘ya durumu bildirir. Sipariş için belirlenen bedelin ödenmiş olması halinde Harikalar Ofisi, 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı ’ya iade edecektir.

KOLAY İADE SÜRECİ

Harikalar Ofisi olarak her zaman müşterilerimizin memnuniyetine öncelik vermekteyiz. Ürünlerimizle ilgili tüm iade, Alıcıların değişim taleplerini büyük bir memnuniyet ve hassasiyetle yürütmekteyiz.

 

 • Alıcılar, harikalarofisi.com.tr ‘de yer alan iletişim bilgileri üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanarak ürün iade ve değişim taleplerini bildirmelidir.
 • Alıcılar iade veya değişime konu ürünü, anlaşmalı ……… kargo firması ile “karşı ödemeli” olarak tarafımıza ulaştırmalıdır. 
 • Ürün kargo firması ile ulaştırılırken kargo pakedine e-arşiv faturasının çıktısı eklenmelidir. 
 • İade koşulları ürünün tam ve eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırılması halinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu Alıcı ‘ya e-posta aracılığıyla
 • Alıcı ‘nin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişilik adına düzenlenmiş fatura işlemlerinden doğmuş iade veya değişim taleplerinde, Alıcı ‘nın iade ve değişim yapılacak ürünler için Meraklı Kaşifler Basım Yayın Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi adına iade faturası düzenlenmesi ile iade veya değişim koşulları değerlendirmeye alınacaktır. Tüzel kişi Alıcı ‘nın e-vergi mükellefi olması halinde, düzenlenmiş olan e-iade faturasının numarasını Meraklı Kaşifler Basım Yayın Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’ne ilgili iade dönemi içerisinde iletmesi halinde tamamlanmış sayılacaktır.

 

ALICI ‘NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmeli; ürün üzerinde eziklik, kırık, ambalajının yırtılmış olması gibi hasarlı, ayıplı ürün olması halinde kargo şirketinden teslim almayacaktır. 
 • Teslim alınan ürün Harikalar Ofisi tarafından hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır, teslimden sonra ürünü özenle korunmak zorundadır.

 

ALICI ‘NIN CAYMA HAKKI

 • Alıcı, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, tarafımıza aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 
 • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,

esas alınır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm)

 • Alıcı ‘nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, malın Alıcı ‘ya teslim masrafları da dahilolmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 
 • Alıcı ‘nın cayma hakkını kullanabilmesi için belirtilen kanuni sürede tarafımıza e-posta, iadeli taahhütlü posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunarak ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

  

Meraklı Kaşifler Basım Yayın Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Telefon           : +90 538 509 19 81

Fax:                : 

E-posta           :    bilgi@harikalarofisi.com.tr     

Adres             : İvedikköy Mah. 1323. Cadde No:28/4 Yenimahalle/ANKARA

 

İADE KOŞULLARI

 • Alıcı ‘nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olur veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında tarafımızın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı ‘yı sorumlu tutmamaktayız. 
 • Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması nedeniyle tarafımızca düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilecektir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ‘nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan ifadeye göre; Alıcı ’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı ’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, kitap, dijital içerik, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi mümkün değildir.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.